Suriye’de kabine siyasi çözüm planını onayladı

Tarih: 10 Ocak 2013 Saat: 12:50

Suriye’de kabine, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz pazar günü açıkladığı siyasi çözüm planını kabul etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz pazar günü halkın karşısına çıkarak Suriye’deki krizin çözümü için genel hatlarını sunduğu çözüm planı kabinde tarafından kabul edildi.

Kabinenin, ulusal diyalog konferansında kararlaştırılacak ve ardından halkın onayına sunulacak “ulusal anlaşma” yürürlüğe girene kadar, kabinenin üstleneceği ve yerine getireceği görevleri açıklayan siyasi çözüm programının onaylandığı bildirildi.

Kabine görüşmesinde, ulusal anlaşmanın çok partili siyasi sistemin yanı sıra Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve halk birliği ilkelerini öne çıkarması ve her türlü dış müdahale, terör ve şiddeti de reddetmesi gereği ifade edildi.

Görüşmelerde, Suriye’deki krizin çözümü için siyasi programın hayata geçirilmesi amacıyla kabineye düşen görevleri yerine getirmek için başbakanın başkanlığında bir kabine komisyonu oluşturulduğu belirtildi.

Suriye’deki krizin çözümüne ilişkin siyasi programın maddeleri şu şekilde:

 

1: hazırlık süreci
1 – Silahlı gruplara silah, para ve barınak temin eden tüm bölgesel ve uluslararası devlet ve güçlerin bu desteklerine son vermeleri
2 – Silahlı grupların tüm şekilleriyle terör ve şiddet eylemlerine son vermeleri
3 – Kendisini, vatandaşları, özel ve kamu mülklerini savunma haricinde silahlı kuvvetlerin askeri operasyonlara son vermeleri
4 – Tarafların şiddete son verdiklerinden emin olma ve sınır kontrolünü denetlemede etkin bir mekanizmanın bulunması
5 – İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımının kolaylaştırılması
6 – Altyapıyı onarım ve terörden zarar görenlere dönük tazminat ödeme çalışmalarının başlatılması
7 – Olaylar nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli vatandaşlara gerekli teminatın verilmesi ve sınır kapılarından dönmelerinin kolaylaştırılması
8 – Ulusal diyaloga katılmaları amacıyla yurtdışında bulunan tüm Suriyeli muhalif güçlere Suriye’ye girme, ikamet etme ve Suriye’den ayrılmaları için gerekli teminatın verilmesi
9 – Olaylar nedeniyle mevcut davalara ilişkin işlemlerin hızlandırılmasıyla birlikte en kısa zamanda karara bağlanmaları için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli icraatları almasında Adalet Bakanlığına talimatların verilmesi. Aynı zamanda silahlarını güvenlik birimlerine teslim edenlerin yanı sıra olaylarda suçlu bulunmayanlara ilişkin yasal işlemlerin derhal sonlandırılıp serbest bırakılmaları talimatlarının verilmesi,
10 – Kapsamlı ulusal diyalog konferansına hazırlık olarak, kabinenin sosyal, dini ve ekonomik faaliyetler dahil tüm sivil toplum kurumları, siyasi güçler ve partilerle açık diyalog oturumlarının düzenlenmesi için çabalarını yoğunlaştırması.

2: Hazırlık sürecinden sonra başlayacak geçiş süreci
1 – Kabine, ulusal anlaşmanın hazırlanması amacıyla kapsamlı ulusal diyalog konferansının düzenlenmesi çağrıda bulunuyor. Söz konusu ulusal anlaşmanın temel alacağı hususlar:

A – Suriye’nin egemenliği bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve selametine bağlı kalınması
B – Suriye’nin içişlerine dönük her türlü dış müdahalenin reddedilmesi
C – Tüm şekilleriyle terör ve şiddetin reddedilmesi,
D – Demokratik Suriye’nin siyasi geleceğinin resmedilmesi; anayasal ve yargı sisteminde anlaşılması; kanun üstünlüğü ve çok partili sisteme dayalı olarak Suriye’nin siyasi ve ekonomik geleceğine ilişkin göstergelerin belirlenmesi; devletin sivilliğine tutunulması; ırk, din ya da tür gözetmeksizin tüm vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanmasına bağlı kalınması; düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra insan haklarına saygı duyulması, yolsuzlukla mücadele ve idari kalkınma; siyasi partiler, seçimler, yerel idareler ve enformasyon için yeni kanunlar üzerinde anlaşılması; konferansta üstüne anlaşılacak diğer konulara da bağlı kalınması

2 – Konferansta üstüne anlaşılacak ulusal misakın halkın oylamasına sunulup kararlaştırılması,
3 – Yürürlükteki anayasa hükümleri kapsamında geniş uygulama inisiyatiflerine sahip genişletilmiş bir hükümetin oluşturulması, Suriye toplumunun tüm kesimlerini temsil edecek bu hükümetin diyalog konferansında üstüne anlaşılan noktalar çerçevesinde yeni bir anayasa taslağı hazırlayacak kurucu meclisin oluşturulmasıyla görevlendirilmesi
4 – Kurucu Meclis çalışmaları bitiminde hazırlanacak anayasa taslağının halkın onayına sunulup kararlaştırılması
5 – Anayasanın halk tarafından onaylanıp kararlaştırılmasının ardından genişletilmiş hükümetin ulusal diyalog konferansında kabul edilen kanunları üstlenmesi
6 – Kararlaştırılan anayasa doğrultusunda yürürlüğe girecek yeni seçim kanununa uygun olarak parlamento seçimlerinin yapılması

3:  Süreç
1 – Yeni anayasa doğrultusunda yeni bir hükümetin oluşturulması
2 – Suriyeliler arasında birlik ve beraberliğin yeniden sağlaması amacıyla ulusal uzlaşma konferansının düzenlenmesi
3 – Kriz sırasında işlenen suçlar için genel affın ilan edilmesi ve bu olaylar nedeniyle tutuklananların serbest bırakılmaları; bu olaylar nedeniyle tüm vatandaşlar hakkındaki yasal işlemlerin durdurulması; sivil hak sahiplerinin bu haklarının korunması
4 – Altyapıyı onarma çalışmalarını hızlandırma ve tamamlanması; terörden zarar görenlere tazminatların ödenmesinin hızlandırılması

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git