FotoğraflarGenel

Tüm politikalar ve yönelimlerimiz yaşanan savaşı kazanmaya odaklanmalı

Riyad Hicab başkanlığındaki yeni hükümet dün Cumhurbaşkanı Beşşar el-Esad’ın huzurunda anayasal andı içti.

Yasal andı içmelerinin ardından hükümet üyeleriyle bir araya gelen el-Esad, hükümet üyelerin vatandaşlarla şeffaf bir iletişim kurmaları, vatandaşları uygulamalar ve hükümetin elindeki imkânlar hakkında bilgilendirmeleri gerektiğini söyledi.

El-Esad, yeni hükümete vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama, fiyat artışı, fırsatçılık, tekelcilikle mücadele ve teröristlerin tahrip ettiği alt yapıyı onarma gibi çalışmaları acilen başlatma çağrısı yaptı.

Suriye’nin şu an karşılaştığı en büyük zorluğun temel ihtiyaçların karşılanması ve alt yapının onarılması olduğuna dikkat çeken el-Esad, hükümet üyelerine en fakir bölgelere öncelik verme ve vatandaşlar arasında fırsat eşitliği sağlama, yolsuzlukla mücadele etme ve hükümet israfını önleme yönünde bir mekanizma belirlemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı el-Esad, yaşanan koşulların kamu sektörünün Suriye açısından önemi ve gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ederek “fakat bu kamu sektörünün sürekli kaybetmesi, devlete ve bütçesine yük oluşturması anlamına gelmiyor. Yeni hükümetin bu sektörü geliştirecek net bir perspektif belirlemesi gerekiyor” dedi.

El-Esad ayrıca, tarım sektörü ve stratejik ürünleri geliştirme gerekliliğine dikkat çekerek tarım sanayini geliştirme ve destek politikasını sürdürme, yolsuzluğa fırsat yaratabilecek boşlukları dolduracak zeki mekanizmalar belirleme gerekliliğine vurgu yaptı.

Sosyal Yön Hükümet ve Devlet Politikalarının Vazgeçilmez Temel Sorun Konularından Biridir

Sosyal yönün devlet ve hükümet politikalarının vazgeçilmez temel konularından birini teşkil ettiğini söyleyen el-Esad, bu yönü göz önünde bulundurmadan hiçbir politika izlenemeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, “sosyal yön vatandaşa yapılan hayır işi değildir. Siyasi ve güvenlik istikrarının temelini oluşturduğu gibi devletin vatandaşa karşı görevlerinden birini de teşkil ediyor” diye konuştu.

Küçük ve orta ölçekli sanayilere ağırlık verme gerekliliğine vurgu yapan el-Esad, Suriye ekonomisi ve hatta büyük ülke ekonomilerinin ağır sanayiler ve büyük sanayilerle değil küçük projelerle büyüdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı el-Esad, küçük ekonomilerin dış koşullar, dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, ekonomik yaptırımlarla sonuçlanan siyasi yaptırımlardan çok az etkilendiğine işaret ederek vatandaşa hizmet edecek, devlete yük oluşturmayacak, devlet ve vatandaşa fayda sağlayacak büyük kalkınma projeleri kurma gerekliliğinin altını çizdi.

Yeni hükümete mali ve finans politikalarını inceleme çağrısı yapan el-Esad, ” hükümet bu rakamlara dayalı politikalar belirlemekle yetinmeyip hedef belirlemeli. Merkez bankası rakamlar koyduğu zaman istihdam, işsizlik ve enflasyon gibi durumları ortaya koyacak politika ve hedefleri de belirlemeli ve Merkez Bankası dâhil tüm kurumlar bu politikaları uygulamaya gitmelidir” diye belirtti.

Bilgi Ekonomisine Ağırlık Verilerek Stratejik Politikaya Dönüştürülmelidir

Cumhurbaşkanı el-Esad, bütün sektörler için önem taşıyan, harcamaları az olduğu için katma değeri yüksek ve pazarı karlı olan bilgi ekonomisine ağırlık verme ve stratejik politikaya dönüştürme gerekliliğine değinerek e-hükümeti acilen hayata geçirme gerekliliği üzerinde durdu.

El-Esad, hükümete örgüt, birlik, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla her konu, kanun, karar ve yasama kararları ve belirlenecek politikalar konusunda koordinasyon kurma çağrısı yaptı.

Vatandaşların Beklentileri ve Meşru Taleplerini Karşılama Üzerinde Çalışılmalı

Suriye’nin yaşadığı koşulların gölgesinde yeni hükümetin üzerine düşen büyük sorumluluklar düştüğünü, üyelerinin meydan okuma ve sorumluluk ruhu taşıması gerektiği söyleyen el-Esad, hükümetin zorluklara meydan okuyan, vatandaşların büyük beklentileri ve meşru taleplerini karşılayan bir hükümet olması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı el-Esad, yeni anayasanın kabul edilmesi, siyasi, ekonomik ve sosyal koşulların yarattığı gereksinimlerin gölgesinde kurulan yeni hükümete yeni görev ve sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

El-Esad, “Halk Meclisinin önünde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi her yönüyle ve tam anlamıyla gerçek bir savaş hali yaşamaktayız. Savaş durumunda, tüm politikalarımız ve sektörlerimiz bu savaşta zafere ulaşmaya yönlendirilmelidir” diye konuştu.

Bakanın ihmaliyle hükümetin ihmalini ayırt etme önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, herhangi bir bakanın ihmalinin tüm hükümeti olumsuz etkilediğini, eleştiri ya da suçlamalar yöneltilmesine neden olduğunu söyledi.

El-Esad, “bu durumda bakan bakış açısını savunmalıdır. Dolayısıyla vatandaş çoğu zaman bakanın performansıyla hükümetin politikalarını birbirinden ayırt edebilecektir.

Hükümet yetkilisi ve bakan kararlarını ve politikalarını uygulama sorumluluğunu doğrudan yüklenebilmelidir. Bu da büyük bir şeffaflık gerektiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı el-Esad, doğuyla ilişkileri anlaşmalar imzalayarak Rusya’dan doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine doğru geliştirme, özel sektöre bu ülkelerle ilişki kurma konusunda yardımcı olma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, “Anlaşılan sorun batı ülkelerinden kaynaklanıyordu. Oysa tüm dünya ülkeleri bizimle ve diğer ülkelerle ilişki kurmak istiyordu. Fakat biz her zaman bunu ihmal ettik ve bizi doğrudan ya da dolaylı olarak sömürenlerle sözleşmeler yoluyla ekonomik ilişkilerimizi pekiştirmeye çalıştık” dedi.

El-Esad, Suriye’nin tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediğini, fakat gerçek çıkarların nerede yattığını, bu çıkarların sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağını iyi bilmek, koşullar ve ruh haline göre hareket etmemek gerektiğinin altını çizdi.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı el-Esad, geçtiğimiz Cumartesi günü Riyad Hicab başkanlığındaki yeni hükümetin kurulmasına ilişkin 210 sayılı kararnameyi onaylamıştı.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı