Genel

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Suriye’de sağlık hizmetlerinde sıkıntı yoktur

Suriye, şüpheli örgütlerin bulundukları provokasyon ve gerçekleri çarpıtma hamlelerine cevap olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi, BM ve İnsan Hakları Konseyine birer mektup gönderdi.

Mektuplarında Suriye; her vatandaşın sağlıktaki hakkına inancı doğrultusunda Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetinin, sağlık hizmetlerine özel ve ciddi bir önem verdiğini açıklarken, tüm vatandaşlara uygun sağlık hizmetlerinin sağlanması ortamı yaratmaya, sağlık hizmetlerinde sosyal adaleti sağlamaya ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz bir şekilde temin edilmesine çaba harcadığını belirtti.

Mektuplarda; Suriye’nin tüm bunları ülkenin muhtelif yer ve bölgelerine uyumlu bir şekilde dağıtılmış 124 devlet hastanesi, 1919 sağlık merkezi ve 387 özel hastane aracılığı ile sağlamaya çalıştığına dikkat çekti.

Sağlık bakanlığına ait tıbbi kurumların geçen 9 aylık süre içinde devlet hastanelerinde kabul ettiği yaklaşık olarak 4.5 milyon kişiye 30 milyondan fazla sağlık hizmeti sunduğuna işaret edilen mektuplarda; sağlık merkezlerinin ise 24 milyondan fazla hizmet sunduklarını açıkladı.

Suriye mektuplarında; sağlık kurumları ve merkezlerinin kuruluş amaçlarındaki insani değerlere rağmen bir çok dış tarafın yabancı siyasi hedefler sağlamak için bu kurum ve merkezleri sağlık sektörüyle hiç bir ilgisi olmayan durumlara sokmaya çalıştıklarını belirtti. Sunulan muazzam insani ve sağlık hizmetlerine rağmen söz konusu dış tarafların Suriye’ye yönelik yürüttükleri savaş çerçevesinde sağlık kurumlarını bir alet olarak kullandıklarının açıklandığı mektuplarda; yine dış taraflarca desteklenen silahlı terör gruplarının sağlık kurumları, personelleri ve olanaklarına karşı bulundukları saldırılarda sağlık sektörünün oldukça ciddi maddi ve beşeri kayıplara uğradığının altı çizildi. Mektuplarda terör gruplarının, hastanelere, sağlık merkezlerine, doktorlara ilaveten sağlık sektöründe çalışan tüm kadro ve performanslara, ambulans araçlarına ve tıbbi yardımlar sunan her şeye saldırdıklarına ışık tutuldu.

Homs ilindeki Nuaymi Hastanesine düzenlenen terör saldırısının örnek olarak verildiği mektupta, teröristlerin Homs ve Hama illerinden çok sayıda vatandaşa ücretsiz olarak sağlanan sağlık hizmetlerini sabote etme amacıyla hastanedeki tüm tıbbi cihazları, malzemeleri ve gereçleri yağmalayıp çaldıkları ifade edildi.

Mektuplarda terör gruplarının saldırıları sonucunda aralarında İdlib İli Kızılay Şube Müdürünün de bulunduğu 15 doktorun şehit düştüğünü, meydanlarda insani acil yardımlar sunan 27 sağlık görevlisinin yaralandığını, 129 ambulans aracının tahrip edildiğini, 17 devlet hastanesinde bir çok sağlık bölümünün kundaklanıp yıkıldığını, çok sayıda sağlık görevlisi ve aracının kaçırıldıkları belirtildi.

Bir kısım Arap ve Avrupalı ülkelere ilaveten ABD’nin uyguladığı yaptırımlar neticesinde sözgelimi bir kısım tıbbi malzeme ve teçhizatların yanı sıra dışarıdan ithal edilen sağlık ürünlerinin azalmasına neden olduğuna dikkat çekilen mektuplarda; bunun da vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerini bir yere kadar nitelik ve nicelik olarak olumsuz etkilediği ifade edildi. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığının, ülkedeki sağlık hizmetlerini geliştirme yönünde hazırladığı plan ve projelere de olumsuz yansımaları olduğu eklendi.

Terör saldırıları ve yaptırımların neden olduğu söz konusu büyük maddi ve beşeri kayıplara rağmen sağlık sektöründe çalışan kadroların mevcut olanaklar dahilinde herkese en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ettiklerinin altı çizildiği mektuplarda; tüm bunlara rağmen Suriye’nin kendi vatandaşlarını koruma hakkının altı çizildi.

Mektuplarda; ülkedeki reform sürecini aksatma ve sabote etme amacıyla dışarıdan sağlanan tüm çabalara rağmen Suriye’nin kapsamlı reform programını hayata geçirmeye ciddi ısrarını sürdüreceğine vurgu yapıldı.

Suriye mektuplarında; bir kısım ülkelerin uyguladıkları tek taraflı yaptırımların yanında, sağlık sektörü, sağlık kurumları ve kadrolarına yönelik düzenlenen suç eylemlerini kınadığını belirtti.

Söz konusu tüm suç eylemlerinin sorumluluğunu terör gruplarına silah ve finans sağlamakla birlikte provoke eden dış taraflara yüklediği mektuplarında Suriye; bu dış tarafların Suriye’de tüm altyapı dahilinde sağlık sektörünün muhtelif yanlarını sabote etmek istediklerin altını çizdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı