GenelSuriye DostlarıVideolar

Video – İmam Ali Hamaney tekfirci akımın zararlarına karşı yapılması gerekenleri açıklıyor

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney tekfirci akımın zararlarına karşı yapılması gerekenleri açıklıyor:

“Yerine getirilmesi gereken birkaç büyük vazife vardır. Siz muhterem beyler bu iki günlük konferansın oturumlarında yapılması gerekenleri düşündünüz, takip ettiniz ve vazifenizi müşahhas hale getirdiniz. Ben iki üç şeyi –ki görmezden gelmek mümkün değil- arzedeyim.

Biri, tekfirci akımın kökünü kazımak için bütün İslami mezheplerin alimlerini kapsayan ilmi ve mantıki bir hareketin oluşturulması. Bu husus mezhebi bırakma anlamında değildir.Bütün İslami mezheplerin gönlü İslam için yanıyor. İslam’ı kabul ediyorlar ve İslam için gönülleri yanıyor, bu vazifede hisselidirler, ortaktırlar. Büyük bir ilmi hareket başlatılmalıdır.

Onlar “selefi salihin yolunu takip etme” yalanını şiar edinerek bu meydana çıktılar. ‘Selefi salihin’ bunların yaptığı işlerden ve bunların yaptığı hareketten bizar olduğu (incindiği) din diliyle, ilim diliyle, doğru bir mantıkla ispatlanmalıdır.

Gençleri kurtarın, gençler bir süredir bu yolunu kaybetmişlerin fikri tesiri altındadırlar ve biçareler zan ediyor ki iyi bir iş yapmaktadırlar. “De ki; davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi?” “Onlar iyi iş yaptıklarını sandığı halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.” (Kehf Suresi-103,104. ayetleri) ayeti şerifininmisdakıdırlar. Zannediyorlar ki, Allah yolunda (Fisebilillah) cihat etmektedirler. Bunlar kıyamet gününde Allah’a şöyle diyecekler: “Rabbimiz gerçekten biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Böylece onlar bizi yoldan çıkardılar. “ “Rabbimiz onlara azaptan iki katını ver ve büyük bir lanet ile lanet et.” (Ahzab Suresi -67,68. ayetler) İşte bu biçareler o kimselerdir.

Şam mescidinde büyük bir Müslüman alimi katledenler bunlardan başkası değildir. Dinden sapma bahanesiyle müslümanlarınbaşını kesenler bunlardan başkası değildir. Pakistan’da, Afganistan’da, Bağdat’ta, Irak’ın çeşitli kentlerinde, Suriye’de ve Lübnan’da günahsızları bombalayarak kanlarını toprağa dökenler bunlardan başkası değildir.

Kıyamet gününde “Rabbimiz gerçekten biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Böylece onlar bizi yoldan çıkardılar. “ “Rabbimiz onlara (azaptan) iki katını ver.” (Ahzab Suresi -67,68. ayetler) diyecekler. Kur’an’ın diğer bir yerinde Allah buyuruyor: “Hepinize (azaptan) iki kat var.” (Araf-38) Allah onların “Rabbimiz onlara (azaptan) iki kat ver.” isteklerini kabul etmiyor ve buyuruyor: “hepinize (azaptan) iki kat..” tabî olan ve tabî olunan her iki tarafın yani “ateş ehlinin çekişmesi”dir. (sad-64) birbiriyle atışırlar. Bunlar kurtarılmalı. Bu gençleri kurtarmalı ve bu alimlerin uhdesindedir. Alimler aydınlık mahfillerle irtibatlı olmalı. Halk kitleleriyle irtibatlı olmalı, çalışmalı. Allah-u Teala kıyamet gününde alimlerediyecek ki: “ Ne yaptınız?” Adım atılmalı, bu yapılması gereken ilk iştir.

Yapılması gereken ikinci iş, Amerika ve İngiltere’nin despot siyasetlerinin oynadığı rolün aydınlatılması çok önemlidir, aydınlatılmalıdır. Bütün İslam dünyası şunu bilmelidir: Amerika siyasetinin bu konudaki rolü nedir? Tekfirci akım fitnesinin hayat bulmasında Amerika, İngiltere ve Siyonist rejim istihbarat servislerinin rolü nedir? Bunu bilmelidirler. Hepsi bilmelidir ki bunlar (tekfirciler), onlar için çalışmaktadırlar; iş onlardandır, destek onlardandır, yol gösterme onlardandır, para da bölge hükümetleri tarafından verilmektedir. Parayı onlar veriyor, rolü onlar belirliyor.Bu biçareleri bedbaht ediyorlar ve İslam dünyasını bu soruna düçar ediyorlar. Bu da hal edilmesi gereken bir iştir.

Yapılması gereken üçüncü iş Filistin meselesini önemsemektir. Filistin davasının, Kuds-i Şerifin ve Mescid-ül Aksa davasının unutulmasına izin vermeyin. Onlar bunu istiyorlar. Onlar istiyorlar ki İslam dünyası Filistin davasından gaflet etsin. Görüyorsunuz bugünlerde Siyonist Rejim kabinesi Filistin ülkesini Yahudi ülkesi ilan etti. Onu bir Yahudi ülkesi ünvanıyla ilan etti. Uzun zamandır bu davanın peşindeydiler. Şimdi açıkça bu işi gerçekleştirdiler. Siyonist rejim İslam Dünyasının, halkların ve Müslüman milletlerin gafletinden yararlanarak Kuds-i Şerif üzerinde tasarruf peşindedir. Mescid-i Aksa üzerinde tasarruf peşindedir. Her şeyden çok Filistinlileri zayıflatma peşindedir. Buna dikkat edilmeli. Milletler kendi devletlerinden Filistin meselesini talep etmelidir. İslami Alimler kendi devletlerinden Filistin meselesinin takiplerini talep etmelidir. Bu önemli bir görevdir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı